opdracht interactieve media ontwerpen
docent: bram simons
afdeling: grafisch ontwerpen
klas: deeltijd 4e jaar 2007-2008
laatste wijziging: 15/04/2008 21:55

presenteer je eigen werk middels een interactieve portfolio die via een webbrowser te bekijken is.

werk weer stapsgewijs, zoals bij de opdracht vorig jaar, met dit verschil dat het eerste gedeelte van het traject sneller afgelegd moet worden. op die manier reserveer je voldoende tijd voor het eigenlijke realiseren van de website.

belangrijk is dat je zelfstandig een plan maakt en dit duidelijk communiceert en uitwerkt. bedenk voor de schriftelijk in te leveren onderdelen een systeem en vormgeving. dit kan ook een digitale, interactieve en/of online versie zijn.

je wordt niet alleen op de uiteindelijke site beoordeeld, maar ook op hoe je het hele proces aanpakt, documenteert, presenteert en communiceert.

de lessen zullen naast de presentaties en het bespreken van de voortgang van het werk bestaan uit instructies in html en met name css. voor dat laatste wordt een aparte opdracht gegeven.

stappen

 1. bepaling doelgroep en probleemstelling
 2. onderzoek naar de doelgroep
 3. plan en tijdpad
 4. functionele specificaties en functioneel ontwerp
 5. schetsproces en schermontwerp
 6. realisatie website
 7. eindpresentatie en schriftelijk verslag

werkwijze

begin met het bepalen van de doelgroep(en) en een scenario en bedenk een manier van documenteren en presenteren.

bezoek onderstaande websites en bedenk welke je actief kunt inzetten bij je proces, bijv. blogger.com om de voortgang in bij te houden en te publiceren, writely.com om aan de documentatie te werken, kiko.com om je planning in bij te houden. bekijk dan meteen hoe gebruiksvriendelijk deze sites zijn.

probleemstelling

het plan zou moeten beginnnen met een probleemstelling of een scenario. hierin beschrijf je de situatie waarin de interface gebruikt gaat worden door de gebruikersgroep(en). je moet duidelijk maken voor welke groep(en) van eindgebruikers het ontwerp is bedoeld en hoe je denkt hen in kaart te kunnen brengen. als je in contact kunt komen met een representatieve groep gebruikers, doe dan een onderzoek of interview onder hen en achterhaal zo relevante punten van aandacht voor je project. onderzoek bestaande publicaties (sites, tijdschriften) die de eindgebruikers gebruiken of beschrijven. in elk geval moet je de achtergrond en de terminologie van de verwachte gebruiker definiëren. denk aan zaken als (voor-)kennis, opleiding, interesses, behoeften. stel je zelf onder meer de volgende vragen... is het een onervaren of ervaren gebruiker? wat is de leeftijd? wie zijn de primaire gebruikers? wat moeten ze denken of doen voor, tijdens en/of na bezoek aan de website? hoe komen ze op de site terecht?

documentatie

bedenk voor de schriftelijk in te leveren onderdelen een systeem en vormgeving. op alles wat je inlevert staat bijvoorbeeld dus niet alleen je naam, maar ook een versienummer en datum en wat verder relevant is om het overzichtelijk te houden. na het verzamelen van de essentiële kennis over de gebruiker moet je een overzicht geven van de veronderstelde gevolgen voor het ontwerp. nogmaals, bedenk dat dit ook online kan, bijvoorbeeld in de vorm van een weblog.

functionele specificaties en functioneel ontwerp

na het verzamelen van de essentiŽle kennis over de gebruiker moet je een overzicht geven van de veronderstelde gevolgen voor het ontwerp. dit vormt het uitgangspunt voor een functionele specificatie en een functioneel ontwerp. geef daarbij ook je overwegingen aan en bedenk alternatieven waar je later op kunt terugvallen in een later stadium.

tijdpad

een ander vereist onderdeel is een gedetailleerde opzet voor een tijdpad waarin je je activiteiten gaat uitvoeren. dit moet in overeenstemming zijn met de opgegeven planning van de lessen. je moet zoveel mogelijk stappen in je project van te voren plannen. maak niet alleen een planning voor onderzoek en schetsproces, maar bijvoorbeeld ook voor het documenteren, presenteren en het realiseren van je site.

presentaties

iedereen presenteert steeds elk onderdeel aan de klas en wordt daarna in de les besproken. de nadruk ligt meer op het presenteren dan het individueel bespreken.

schetsproces en schermontwerp

nadat de plannen, functionele specificaties en het functioneel ontwerp besproken en eventueel aangepast zijn begin je aan het schetsproces, zowel op papier als op het scherm. dit moet leiden tot een schermontwerp. in de les bespreek je de schetsen en ontwerpen en presenteer je aan de klas.

website

als laatste stap werk je aan het realiseren van een werkend voorstel voor de site. dit moet samen met de andere onderdelen een duidelijk beeld geven hoe de interface straks gaat werken. een beperkt functionerende maar goed ontworpen interface geniet de voorkeur boven een compleet functionerende slecht ontworpen interface.

eindpresentatie en verslag

aan het einde van je project presenteer je je uiteindelijke voorstel aan de klas. verder levert ieder een vormgegeven verslag in. dit bestaat uit je originele plan en tijdpad en de veranderingen die je in je plan hebt gemaakt. ook de functionele specificaties en het functioneel ontwerp met eventuele wijzigingen of aanvullingen horen erbij. ook moet je uitleggen welke onderdelen niet haalbaar waren en waarom. je moet afsluiten met een conclusie waarom jouw ontwerp en terminologie geschikt of juist ongeschikt is voor de voorgestelde omgeving en gebruiker.

planning

 • 17/09/2007
  • uitleg opdracht
  • uitleg werkwijze, presenteren, documenteren
  • uitleg wat te gebruiken in het proces, zoals weblog, writely, online calenders etc.
 • 14/01/2007
  • individuele beoordeling
 • 24/01/2007
  • collectieve beoordeling
 • 18/02/2008
  • les
 • 10/03/2008
  • les
 • 31/03/2008
  • les
 • 28/04/2008
  • les
 • 26/05/2008
  • individuele beoordeling
 • 05/06/2008
  • collectieve beoordeling