opdracht interactieve media ontwerpen
docent: bram simons
afdeling: grafische en typografische vormgeving
klas: deeltijd 4e jaar 2004-2005


interactieve portfolio

presenteer je eigen werk middels een interactieve portfolio die via een webbrowser te bekijken is. ontwerp en realiseer daarnaast een interface die alle portfolio's ontsluit.

werk weer stapsgewijs, zoals bij de opdracht vorig jaar met dit verschil dat het eerste gedeelte van het traject sneller afgelegd moet worden, zodat er voldoende tijd is voor het eigenlijke realiseren van de website. belangrijk is dat je zelfstandig een plan maakt en dit duidelijk communiceert en uitwerkt. de lessen zullen naast het bespreken van de voortgang van het werk bestaan uit instructies in html en css. daarbij zullen korte opdrachten worden gegeven.


stappen

1 bepaling doelgroep en probleemstelling
2 onderzoek naar de doelgroep
3 plan en tijdpad
4 functionele specificaties en functioneel ontwerp
5 schetsproces en schermontwerp
6 realisatie webstie
7 eindpresentatie en schriftelijk verslag


werkwijze

het plan zou moeten beginnnen met een probleemstelling of een scenario. hierin beschrijf je de situatie waarin de interface gebruikt gaat worden door de gebruikersgroep. je moet duidelijk maken voor welke groep van eindgebruikers het ontwerp is bedoeld en hoe je denkt hen in kaart te kunnen brengen. als je in contact kunt komen met een representatieve groep gebruikers, doe dan een onderzoek/interview onder hen en achterhaal zo relevante punten van aandacht voor je project. in elk geval moet je de achtergrond en de terminologie van de verwachte gebruiker definiŽren. denk aan zaken als (voor-)kennis, opleiding, interesses, behoeften. stel je zelf onder meer de volgende vragen... is het een onervaren of ervaren gebruiker? wat is de leeftijd? wie zijn de primaire gebruikers? wat moeten de ze denken of doen voor, tijdens en/of na bezoek aan de website? hoe komen ze op de site terecht?

na het verzamelen van de essentiŽle kennis over de gebruiker moet je een overzicht geven van de veronderstelde gevolgen voor het ontwerp.

dit vormt het uitgangspunt voor een functionele specificatie en een functioneel ontwerp. geef daarbij ook je overwegingen aan en bedenk alternatieven waar je later op kunt terugvallen in een later stadium.

een ander vereist onderdeel is een gedetailleerde opzet voor een tijdpad waarin je je activiteiten gaat uitvoeren. dit moet in overeenstemming zijn met de opgegeven deadlines. je moet zoveel mogelijk stappen in je project van te voren plannen. maak niet alleen een planning voor onderzoek en schetsproces, maar bijvoorbeeld ook voor het documenteren, presenteren en het realiseren van de site.

het plan, tijdpad en het onderzoek naar de gebruikersgroep lever je schriftelijk in en bespreken we in de les nadat je het mondeling hebt toegelicht.

nadat je je plan, functionele specificaties en het functioneel ontwerp besproken en eventueel aangepast hebt ben je, als het goed is, klaar om met het schetsproces te beginnen, zowel op papier als op het scherm. dit moet leiden tot een schermontwerp. de laatste stap vormt het realiseren van een werkende site.

aan het einde van je project lever je een vormgegeven verslag in. dit bestaat uit je originele plan en tijdpad en de veranderingen die je in je plan hebt gemaakt. ook de functionele specificaties en het functioneel ontwerp met eventuele wijzigingen of aanvullingen horen erbij. ook moet je uitleggen welke onderdelen niet haalbaar waren en waarom. je moet afsluiten met een conclusie waarom jouw ontwerp en terminologie geschikt of juist ongeschikt is voor de voorgestelde omgeving en gebruiker.

zowel je plan, tijdpad en ontwerp moeten realistisch en haalbaar zijn. maar het eerste cruciale onderdeel van je plan is de beschrijving van je probleemstelling en de analyse van gebruikers. als het plan is goedgekeurd moet je je ontwerp gaan implementeren in overeenstemming met je plan.


deadlines

27/09/2004
doelgroep en probleemstelling bekend

11/10/2004
onderzoek gebruikersgroep, plan en tijdpad gereed

01/11/2004
functionele specificaties en functioneel ontwerp gereed

29/11/2004
presenteren schetsen en schermontwerp

10/01/2005
individuele beoordeling

14/02/2005
definitief schermontwerp gereed

25/04/2005
website en documentatie gereed

23/05/2005
individuele beoordeling