opdracht interactieve media ontwerpen
docent: bram simons
afdeling: grafische en typografische vormgeving
klas: deeltijd 3e jaar 2004-2005


website interface ontwerpen

kies een route. zorg ervoor dat er een ruime hoeveelheid keuzemomenten/kruispunten in zitten. vat het ruim op. denk zowel aan een letterlijke als figuurlijke invulling. leg deze vervolgens uit door middel van interactie. uiteindelijk doel is een website. de nadruk ligt op het verkennen van interactie. ga uit van de beleving van de gebruiker/toeschouwer.

bij deze opdracht is het de bedoeling dat je stapsgewijs werkt en zo het hele proces van het ontwerpen van een interface doorloopt. het bestaat onder meer uit schriftelijk in te leveren onderdelen, mondelinge presentaties, een schetsproces, schermontwerpen en een prototype. de lessen zullen deels theoretisch en deels praktisch van aard zijn.


stappen

1 keuze route, bepaling doelgroep en probleemstelling
2 onderzoek naar de doelgroep
3 plan en tijdpad
4 functionele specificaties en functioneel ontwerp
5 schetsproces en schermontwerp
6 realisatie prototype
7 eindpresentatie en schriftelijk verslag


werkwijze

het plan zou moeten beginnnen met een probleemstelling of een scenario. hierin beschrijf je de situatie waarin de interface gebruikt gaat worden door de gebruikersgroep. je moet duidelijk maken voor welke groep van eindgebruikers het ontwerp is bedoeld en hoe je denkt hen in kaart te kunnen brengen. als je in contact kunt komen met een representatieve groep gebruikers, doe dan een onderzoek/interview onder hen en achterhaal zo relevante punten van aandacht voor je project. in elk geval moet je de achtergrond en de terminologie van de verwachte gebruiker definiŽren. denk aan zaken als (voor-)kennis, opleiding, interesses, behoeften. stel je zelf onder meer de volgende vragen... is het een onervaren of ervaren gebruiker? wat is de leeftijd? wie zijn de primaire gebruikers? wat moeten de ze denken of doen voor, tijdens en/of na bezoek aan de website? hoe komen ze op de site terecht?

na het verzamelen van de essentiŽle kennis over de gebruiker moet je een overzicht geven van de veronderstelde gevolgen voor het ontwerp.

dit vormt het uitgangspunt voor een functionele specificatie en een functioneel ontwerp. geef daarbij ook je overwegingen aan en bedenk alternatieven waar je later op kunt terugvallen in een later stadium.

een ander vereist onderdeel is een gedetailleerde opzet voor een tijdpad waarin je je activiteiten gaat uitvoeren. dit moet in overeenstemming zijn met de opgegeven deadlines. je moet zoveel mogelijk stappen in je project van te voren plannen. maak niet alleen een planning voor onderzoek en schetsproces, maar bijvoorbeeld ook voor het documenteren, presenteren en het realiseren van een definitief prototype van je site.

het plan, tijdpad en het onderzoek naar de gebruikersgroep lever je schriftelijk in en bespreken we in de les nadat je het mondeling hebt toegelicht.

nadat je je plan, functionele specificaties en het functioneel ontwerp besproken en eventueel aangepast hebt ben je, als het goed is, klaar om met het schetsproces te beginnen, zowel op papier als op het scherm. dit moet leiden tot een schermontwerp.

de laatste stap vormt het realiseren van een werkend prototype van de site. dit moet samen met de andere onderdelen een duidelijk beeld geven hoe de interface straks gaat werken. een beperkt functionerende maar goed ontworpen interface geniet de voorkeur boven een compleet functionerende slecht ontworpen interface.

aan het einde van je project lever je een vormgegeven verslag in. dit bestaat uit je originele plan en tijdpad en de veranderingen die je in je plan hebt gemaakt. ook de functionele specificaties en het functioneel ontwerp met eventuele wijzigingen of aanvullingen horen erbij. ook moet je uitleggen welke onderdelen niet haalbaar waren en waarom. je moet afsluiten met een conclusie waarom jouw ontwerp en terminologie geschikt of juist ongeschikt is voor de voorgestelde omgeving en gebruiker.


zowel je plan, tijdpad en ontwerp moeten realistisch en haalbaar zijn. maar het eerste cruciale onderdeel van je plan is de beschrijving van je probleemstelling en de analyse van gebruikers. als het plan is goedgekeurd moet je je ontwerp gaan implementeren in overeenstemming met je plan.


deadlines

04/10/2004
schriftelijk inleveren keuze route, doelgroep en probleemstelling

25/10/2004
schriftelijk inleveren onderzoek gebruikersgroep, plan en tijdpad

08/11/2004
schriftelijk inleveren functionele specificaties en functioneel ontwerp

06/12/2004
presenteren schetsen en schermontwerp

17/01/2005
individuele beoordeling

21/02/2005
presenteren definitief schermontwerp

18/04/2005
prototype gereed en inleveren schriftelijk verslag

30/05/2005
individuele beoordeling